มพย.ให้การดูแลนักท่องเที่ยวลงเรือเที่ยวเกาะล้าน ช่วงมีมรสุมและป้องกันเหตุอาชญากรรม

0
110

เมื่อ 24 กันยายน 61ที่ ชายหาดพัทยา แหลมบาลีฮาย และเกาะล้าน ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้อง ได้เตรียมกำลังพลทั้งทางบกและทางน้ำ ลงปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณต่างๆ ตามค่ำสั่งของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา

เนื่องด้วยเกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ หรือ 5.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในแนบขนานกับหาดพัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร มีจุดเด่นคือทะเล ปะการัง และชายหาดที่สมบูรณ์สวยงาม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยสามารถเดินทางได้ ทั้งจากเรือสปีดโบ้ท

มพย.ให้การดูแลนักท่องเที่ยว ลงเรือเที่ยวเกาะล้าน ในช่วงมีมรสุม และป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว
มพย.ให้การดูแลนักท่องเที่ยว ลงเรือเที่ยวเกาะล้าน ในช่วงมีมรสุม และป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว

ในการนี้เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้น และตามนโยบายของ พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหาร ที่ต้องการให้เมืองพัทยา มีความสะดวกและปลอดภัยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ นักท่องเที่ยวไว้วางใจได้ในทุกๆมิติ  จึงได้มอบนโนบายให้ ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา ดำเนินการอย่างระมัดระวังและต่อเนื่องในบริเวณต่างๆ โดยให้เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ การเกิดอุบัติเหตุทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเมืองพัทยาผ่านกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณฝั่งเกาะล้านและกล้องวงจรปิดติดตามเรือโดยสาร  ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลกับลูกข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบันทึกรายงานตารางเรือโดยสารเข้า-ออกในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง
ลงปฏิบัติงานตั้งแต่โค้งดุสิตถึงพัทยาใต้ จุดที่นักท่องเที่ยว ลงเรือไปเกาะล้าน ดูแลให้ความช่วยเหลือและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี.