มพย.แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาคนใหม่ เพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว และความปลอดภัย

0
250
ดร.พนม ปีย์เจริญ และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาคนใหม่อีก  2ท่าน เข้าเสริมทัพ แก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและความปลอดภัย
ดร.พนม ปีย์เจริญ และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาคนใหม่อีก 2ท่าน เข้าเสริมทัพ แก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและความปลอดภัย

เมื่อ 25 ตุลาคม 60  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้แนะนำคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาเพิ่มเติม อย่างเป็นทางการ จำนวน  3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.สุรพล ธนะโกเศส   ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย และ ดร.พนม ปีย์เจริญ ที่จะมาช่วยเสริมทัพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เมืองพัทยามุ่งสู่การเป็นเมือง Smart City ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โดยที่ประชุมชี้แจงความคืบหน้า เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของเมืองพัทยา ได้แก่ ปัญหาขยะพื้นที่ชายหาด ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ 101 ราย ปัญหาน้ำเสีย และการควบคุมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เมืองพัทยา โดยนายกเมืองพัทยา ยังได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหมั่นตรวจสอบดูแล แก้ไขในส่วนที่ติดขัดบกพร่อง โดยเฉพาะสำนักการช่างสุขาภิบาล ให้เร่งดำเนินการดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนในเรื่องปัญหาการรื้อตึกอาคาร ขอให้สำนักการช่างควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการก่อสร้างผิดแบบจนเกิดอุบัติเหตุได้อีก นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยที่จะมาพร้อมกับฤดูหนาว รวมทั้งควบคุมดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวพัทยาอีกด้วย.