มพย. เตรียมลงนามร่วมผู้ค้าย่าน Walking Street ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย งบ31.5 ล้านบาท

0
245
มพย.ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า 101 ราย ภายใน Walking Street เตรียงวางโครงการสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย ในเร็วๆนี้ตามนโยบายของ มท. 1 ที่ว่า "ปัญหาเกิดที่ไหนให้แก้ที่นั่น" ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีจะให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว
มพย.ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า 101 ราย ภายใน Walking Street เตรียงวางโครงการสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย ในเร็วๆนี้ตามนโยบายของ มท. 1 ที่ว่า “ปัญหาเกิดที่ไหนให้แก้ที่นั่น” ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีจะให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว

เมื่อ 31 สิงหาคม 60 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ภาคส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา คณะวิศวกรผู้ออกแบบดูแลโครงการฯ จาก บริษัท เอ็นริช อินสตรูเม้นท์ จำกัด  ร่วมชี้แจงโครงสร้างของระบบ และวิธีดำเนินการ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า Walking Street จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการร้านค้าภายใน Walking Street ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดมลภาวะน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเล ให้น้ำทะเลมีสภาพที่ดีขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา ผู้ประกอบการร้านค้า 101 ราย และ บริษัท เอ็นริช อินสตรูเม้นท์ จำกัด ด้วยงบประมาณ 31.5 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้คำนวณโดยคิดตามขนาดของพื้นที่ใช้สอยของสถานประกอบการแต่ละแห่งเพื่อมาคำนวณกับมูลค่างานทั้งหมด โดยผู้ประกอบการจะจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและให้เบิกจ่ายค่าจ้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 180 วัน

ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียและป้องกันสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบรวมที่มีมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นการ ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นที่ผ่านมาอีก ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่ว่า “ปัญหาเกิดที่ไหนให้แก้ที่นั่น” ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีจะให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จึงเป็นที่มาของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อดูแลและบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดี ให้สามารถนำกลับมาใช้ หรือปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบกับแผนดำเนินการดังกล่าว หากแต่ยังมีข้อกังวลว่าหากให้ความร่วมมือในการร่วมลงงบประมาณดำเนินการก่อสร้างระบบไปแล้ว ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายพื้นที่อีกหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงกับผู้ประกอบการทุกรายในพื้นที่ Walking Street อีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันก่อนการลงนามเซ็นสัญญาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.

กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า Walking Street จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า Walking Street จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว