มพย.เตรียมความพร้อมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว หยุดกิจการ 2 วัน เพื่อให้การต้อนรับบุคคลสำคัญ

0
256
.(จากซ้ายไปขวา)  พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล  รองนายกเมืองพัทยา  ร่วมเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมความพร้อม การจัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560
.(จากซ้ายไปขวา) พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมความพร้อม การจัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560

เมื่อ 27 กรกฎาคม 60 ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานในที่ประชุม เตรียมความพร้อม การจัดงานสวนสนามทางเรือ โดยมีหน่วยงานตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ กองทัพเรือ, กองทัพบก ,เมืองพัทยา ,บริษัททัวร์และชมรมเรือนำเที่ยว, เจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ,สภ.เมืองพัทยา ,ตำรวจท่องเที่ยว และสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

วางแผนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ทั้งทางบกและทางน้ำ
วางแผนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ทั้งทางบกและทางน้ำ

ทั้งนี้จากมติ คณะรัฐมนตรี ที่ให้กองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติประจำปี 2560 และบรรจุเป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศ ในแผนงานการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยรวมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ กิจกรรมทางทะเล โดยมีกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม และ กิจกรรมทางบก โดยการเชิญหน่วยงานภาครัฐ – เอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ดังนั้นกองทัพเรือพร้อมด้วยคณะกรรมการเตรียมการจัดงานฯ จึงได้จัดการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและเตรียมการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผนึกกำลังวางแผนเตรียมการความปลอดภัย และสรุปกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยสะดวก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือ และนักท่องเที่ยว ประชาชน ที่เข้าร่วมชมการแสดงกิจกรรมครั้งนี้ให้งานนี้ประทับใจและถือเป็นเกียรติยศให้มากที่สุด

โดยการสวนสนามทางเรือนานาชาติ มีกำลังพลจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน และนอกอาเซียนรวม 50 ลำ เพื่อสื่อความหมายในวาระครบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน พร้อมชมการแสดงบินผาดโผนจากกองทัพอากาศ จำนวน 20 เครื่อง และไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่ 17- 18 พฤศจิกายน  2560 นี้ คือขบวนพาเหรดทางบกของทหารเรือนานาชาติ พร้อมด้วยสมาคมโรงแรม – แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ อ่าวพัทยา

ทางเมืองพัทยาจึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือ-ทัวร์นำเที่ยว  หยุดกิจการ 2 วัน ซึ่งทางด้านตัวแทน ทั้ง 2 องค์กร จะให้ความร่วมมือในวันดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อให้การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติระดับประเทศ ให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย.