มพย.เดินหน้ารณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่ ขยายผลยังชายหาดพัทยาต่อเนื่อง

0
437
เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และให้รู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ให้เกิดความตระหนักลก ละเลิก พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 60 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และให้รู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ให้เกิดความตระหนักลก ละเลิก พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 60 ที่ผ่านมา

เมื่อ 6 มีนาคม 61 ที่ บริเวณชายหาดพัทยา ซอย 6 นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน ตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) โดยมี นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการหมอนวดชายหาด นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พ.ต.ท.ศรัณยพงศ์ ใหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ฝ่ายเทศกิจ และ ประชาชนชุมชนต่างๆ ตัวแทนผู้ประกอบการ ชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่ขยายผลยังชายหาดพัทยาต่อเนื่องให้เกิดความตระหนัก

การร่วมกันเก็บขยะก้นบุหรี่ตลอดแนวชายหาด รวบรวมแล้วได้ก้นบุหรี่ ประมาณ 200,000 มวน ซึ่งถือว่ายังเป็นปริมาณที่มากพอสมควร
การร่วมกันเก็บขยะก้นบุหรี่ตลอดแนวชายหาด รวบรวมแล้วได้ก้นบุหรี่ ประมาณ 200,000 มวน ซึ่งถือว่ายังเป็นปริมาณที่มากพอสมควร

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรณรงค์ต่อยอด ขยายพื้นที่ ณ ชายหาดพัทยา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ขายบุหรี่ต้องทราบถึง “10 ข้อ ต้องรู้ก่อนขายบุหรี่” เช่น ห้ามขาย/ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามใช้/จ้าง/วาน/ยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขาย/ให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต เป็นต้น

โดยเริ่มเดินขบวนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จนถึงชายหาดพัทยา ซอย 6 พร้อมกันนี้มีบริการตรวจสมรรถภาพปอด และคลินิกอดบุหรี่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ และกิจกรรมโยคะชายหาดเพื่อสุขภาพ โดยสมาชิกชมรมนวดแผนไทย ชุมชนชุมสาย และกลุ่มโยคะ Viva Studio อีกด้วย  ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการร่วมกันเก็บขยะก้นบุหรี่ตลอดแนวชายหาด รวบรวมแล้วได้ก้นบุหรี่ ประมาณ 200,000 มวน ซึ่งถือว่ายังเป็นปริมาณที่มากพอสมควร เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ที่มีต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลข้างเคียง และสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค อาคารสาธารณสุข ซอย 6 (ยศศักดิ์) โทร.0 38-42 9738.