มพย.เดินหน้ารณรงค์ขยายชายหาดปลอดบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง ไปชายหาดพัทยา

0
338
มพย.เดินหน้ารณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่ขยายผลไปยังชายหาดพัทยา ต่อเนื่องและในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.00 น. จะมีการประชุมชี้แจงอีกครั้ง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ
มพย.เดินหน้ารณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่ขยายผลไปยังชายหาดพัทยา ต่อเนื่องและในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.00 น. จะมีการประชุมชี้แจงอีกครั้ง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษา กลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดดงตาล นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ร่วมเป็นประธานในการประชุม และมีคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ ได้แก่ สำนักการสาธารณสุข สำนักสิ่งแวดล้อม ส่วนป้องกันภัยพิบัติ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายกิจการพิเศษสำนักการช่าง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และตัวแทนผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเขตปลอดดงตาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดดงตาล เผยรูปแบบเสื้อชายหาดที่รณรงค์ปลอดบุหรี่และขยะ
นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดดงตาล เผยรูปแบบเสื้อชายหาดที่รณรงค์ปลอดบุหรี่และขยะ

ทั้งนี้เพื่อควบคุม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น จากการสูบหรือทิ้งก้นบุหรี่บริเวณชายหาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้ และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ชายหาดเขตปลอดจอมเทียน และชายหาดจอมเทียน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของคณะทำงาน ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายจับ/ปรับผู้ฝ่าฝืน สูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกอบการร่มเตียง และหมอนวดชายหาด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ  รวมทั้งร่วมกันเก็บก้นบุหรี่ในพื้นที่ชายหาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานชายหาดปลอดบุหรี่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา คณะทำงานจึงกำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อน ตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ ชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดพัทยา  โดยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.30-15.00 น. จะมีการประชุมชี้แจงอีกครั้ง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการร่มเตียง และผู้ประกอบการหมอนวดชายหาดพัทยา  ก่อนขยายผลรณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่ ณ ชายหาดพัทยา ซึ่งถือเป็นชายหาดหลักของเมืองพัทยาอีกหนึ่งหาดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป