มพย.เชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้หรือชำรุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมูลนิธิพระพะยอม

เมื่อ 20 มิถุนายน 62 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่   สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ร่วมกับ มูลนิธิสวนแก้ว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “สร้างบุญบารมี อิ่มบุญช่วยชาติลดโลกร้อน” ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้หรือที่ชำรุดทุกชนิด อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอนมุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ กระเบื้อง อิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (มูลนิธิพระพะยอม) ซึ่งมีประชาชนในชุมชนที่ทราบข่าวนำสิ่งของมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ โดยการใช้ซ้ำ แปรรูป การทำให้มีมูลค่าที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยยึดแนวทางตามหลัก 3RS โดยเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 62 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มีการส่งมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (มูลนิธิพระพะยอม) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้  ให้เกิดประโยชน์ต่อไป.