มพย.อบรมเครือข่าย SRRT อบรมป้องกันโรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วง

0
147
กลุ่มอาสา เครือข่าย SRRT มพย.อบรมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง
กลุ่มอาสา เครือข่าย SRRT มพย.อบรมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง

เมื่อ 11 กรกฎาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีกิจกรรมอบรมเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งมี ร.ต.อ.หญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม

โดยภายในการอบรมได้เชิญทีมวิทยากร จากสาธารณสุขอำเภอบางละมุง  เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน แนวทางการแจ้งข่าวและการตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดถึงแนวทางป้องกันโรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วง  ทั้งนี้โรคอุจจาระร่วง เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการป่วยด้วยโรคติดต่อ ผ่านการดื่มน้ำ หรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรือถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาจเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัด ก่อนถ่ายเหลว โดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรง แต่บางรายอาจขาดน้ำรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลรักษา ควรให้อาหารเหลว ถ้ายังถ่ายบ่อยควรผสมสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ให้เด็กดื่มทีละน้อย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนการป้องกัน ควรกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า  โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจเอาเชื้อที่ฟุ้งกระจายในอากาศ และแพร่กระจายได้กว้างขวางในที่ที่คนอยู่แออัด หากป่วยให้รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ และดูแลร่างกายให้อบอุ่น ต้องพักผ่อนให้มากๆ ถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้ หยุดเรียน  ผู้ใหญ่ก็ควรหยุดทำงาน สวมหน้ากากอนามัย ถ้าไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน และเสี่ยงมีอาการแทรกซ้อน ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว อีกโรคที่สำคัญคือ โรคมือ เท้า ปาก โรคนี้ส่วนมากพบในทารกและเด็กเล็ก เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรง จากการติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนการป้องกันโรค ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชน ในช่วงที่มีการระบาด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ที่สำคัญ หากพบเด็กป่วยหรือสงสัย ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ