มพย.หารือร่วมกรมเจ้าท่า แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยากลาง ใช้วิธีธรรมชาติบวกเทคโนโลยี

0
90
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ เกี่ยวกับระบบระบายน้ำถนนสายชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ เกี่ยวกับระบบระบายน้ำถนนสายชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ เกี่ยวกับระบบระบายน้ำถนนสายชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน   โดยมี นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ   พร้อมด้วยคณะ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยากลาง โดยจะใช้วิธีธรรมชาติบวกกับเทคโนโลยี เพื่อลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ต่อโครงการเสริมทรายชายหาด โดยการชะลอน้ำ เปิดทางเท้าเป็นบางช่วง เพื่อลดการกัดเซาะทราย

ด้วยพื้นที่พัทยา เป็นปลายทางของทางน้ำไหล และเป็นจุดต่ำ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีทางระบายน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองนาเกลือ คลองเสือแผ้ว คลองหนองใหญ่ คลองพัทยาใต้ คลองกระทิงลาย ปัจจุบันคลองต่างๆ มีสภาพตื้นเขินและแคบลง เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ประกอบกับท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิมมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับกับปริมาณน้ำในจำนวนมากได้  ทำให้มีน้ำขังในพื้นที่โดยรอบของเมืองพัทยา ส่งผลให้พื้นที่ปลายน้ำ คือบริเวณชายหาด เกิดน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการปรับลดระดับทางเท้า เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำบริเวณชายหาดพัทยา เพื่อช่วยระบายน้ำที่เอ่อล้นตามผิวถนน บริเวณเลียบชายหาดพัทยา จำนวน 12 จุด ได้แก่ โรงแรม Basaya , โรงแรม A -ONE , ซอย 5 , ซอย 6 , โรงแรม Hard Rock , ซอย 7 , ซอย 9 , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช , ซอย 10 , ซอย 12 , ซอย 13 และ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดแยกพัทยากลาง เพื่อระบายที่เอ่อล้นตามผิวถนนไหลลงชายหาดได้อย่างรวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังคำนึงถึงผลกระทบจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น เมืองพัทยาได้หารือร่วมวางแผน และบูรณาการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการชะลอน้ำ การเก็บกักน้ำในช่วงน้ำหลาก พื้นที่กลาง จัดทำแนวคลองกั้นน้ำ ก่อสร้างประตูน้ำ มีการวางระบบ มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อชะลอตัวการไหลของน้ำเข้าสู่เมืองพัทยา  ซึ่งจะมีการนัดหารือกันอีกครั้ง ในวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ว่าการลดระดับบาทวิถี การทำทางระบายน้ำ จะสามารถจำกัดการไหลของน้ำ จำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยใช้วิธีธรรมชาติ บวกกับ เทคโนโลยี เพราะทุกอย่างต้องได้ข้อสรุป ก่อนที่โครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 เดือนข้างหน้า หรือก่อนสิ้นปีนี้.