มพย.สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า ประเทศจีน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

0
95

เมื่อ 16.00 น.วันที่ 18 มกราคม 62   ที่  ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr. Liu Jian jun รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงเต่า และ Mr.Mou Jundian อธิบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารจากเมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ คณะผู้บริหารเมืองชิงเต่า มีความประสงค์ที่จะร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และการลงทุน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีความคล้ายคลึงกับเมืองชิงเต่า ประกอบกับเมืองพัทยาและเมืองชิงเต่า มีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นเวลายาวนาน จึงสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และประสงค์จะทำข้อตกลงด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างเมือง และสานสัมพันธ์การเป็นบ้านพี่เมืองน้อง

โดยรองนายกเมืองพัทยา ได้เชิญชวนให้คณะผู้บริหารฯได้ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆของเมืองพัทยา เช่นชายหาดพัทยา ที่ได้มีการถมทราย ซึ่งมีความยาวตั้งแต่พัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ โดยชายหาดมีความกว้าง 35 เมตรเมตร มีความสวยงาม และรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของนายกเมืองพัทยา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา และจะนำข้อตกลงที่ผู้บริหารเมืองชิงเต่าต้องการนำเสนอนายกเมืองพัทยา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองเมือง.