มพย.ลอกท่อระบายน้ำตลาดแม่วิไล แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ให้ระบายได้เร็วยิ่งขึ้น

0
123
เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำกำลังจำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าตลาดแม่วิไล พัทยากลาง เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัด
เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำกำลังจำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าตลาดแม่วิไล พัทยากลาง เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัด

เมื่อ 7 มิถุนายน 61 ที่ บริเวณหน้าตลาดแม่วิไล พัทยากลาง เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำกำลังจำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำ ตามนโยบายของ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายได้เร็วยิ่งขึ้น

โดยสำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูด ลอก และล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ ที่ได้รับการร้องเรียน อาทิเช่น โซนบริเวณถนนพัทยากลาง บริเวณซอยอรุโณทัย บริเวณซอยเพ็ชรตระกูล ตามโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเมืองพัทยา เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ให้ถนนทุกสายสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด บนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสาม และถนนเลียบชายหาด ลดปัญหาผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา พร้อมทั้งยังมีการจัดชุดช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้สำนักช่างสุขาภิบาล และฝ่ายป้องกันภัยพิบัติเตรียม พร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุด ที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน.