มพย. ลงพื้นที่ตรวจสอบชายหาดพัทยา พบผู้ประกอบการยังไม่ให้ความร่วมมือในระเบียบที่วางไว้

0
370
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของชายหาดพัทยา
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของชายหาดพัทยา

เมื่อ 17 กันยายน 61  นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาดพัทยา โดยมี นายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมผู้ประกอบการชายหาดจอมเทียน พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นายปราโมทย์ ทรัพย์แสง ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทหาร ร้อย รส.อ.บางละมุง เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา และคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ พร้อมพบปะพูดคุยผู้ประกอบร่มเตียงชายหาดพัทยา

หลังจากเมืองพัทยาได้ประกาศใช้ประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบ  ตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันใหม่ ของพื้นที่ชายหาดพัทยา ซึ่งมีผู้ประกอบร่มเตียง จำนวน 118 ราย และชายหาดจอมเทียน โดยผู้ประกอบการร่มเตียงสามารถกางร่มเตียงได้ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในขนาดพื้นที่ 9×7 เมตร ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เฉพาะมีลูกค้าเท่านั้น  และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด  พร้อมทั้งหยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าผู้การร่มเตียงชายหาด ได้วางเก้าอี้และกางร่มเตียงปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ แต่มีบางส่วนที่นำถังใส่ทรายมาวางไว้ด้านข้าง  เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั่งสูบบุหรี่ ซึ่งไม่ใช่จุดสูบบุหรี่ที่กำหนดไว้บริเวณที่เมืองพัทยากำหนดไว้   จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้ประกอบการ และบอกนักท่องเที่ยวให้สูบบุหรี่ตามจุดที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย  พร้อมทั้งความร่วมมือผู้ประกอบการร่มเตียง เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่แขวนตามต้นไม้ออก และห้ามทิ้งขยะเศษอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของสัตว์ฟันแทะ เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวชมชายหาด  ตลอดจนการดูแลให้บริการร่มเตียงชายหาด ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่พักผ่อน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา

ในการนี้ เมืองพัทยาได้ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร่มเตียง เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการในการจัดระเบียบในวันที่ 19 กันยายน 61   ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป.