มพย.ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า การขยายพื้นที่บริเวณประตูรับน้ำคลองปีกพลับ คาดจะสามารถช่วยระบายน้ำได้ดีขึ้น

0
159
การขยายพื้นที่บริเวณประตูรับน้ำคลองปีกพลับ จากเดิม 1 เมตรเป็น 2.60 เมตร คาดจะสามารถช่วยระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
การขยายพื้นที่บริเวณประตูรับน้ำคลองปีกพลับ จากเดิม 1 เมตรเป็น 2.60 เมตร คาดจะสามารถช่วยระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อ 11 ตุลาคม 61 ที่ คลองปีกพลับ นาเกลือ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยทางคณะผู้บริหาร และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการขยายพื้นที่ บริเวณประตูรับน้ำคลองปีกพลับ จากเดิมมีความกว้าง 1 เมตร จะขยายเป็นความกว้างด้านหน้า 2.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร มีความลึกด้านหน้า 50 เมตร ปลายทางลึก 90 เมตร ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เคลื่อนย้ายแนวท่อประปา เมื่อเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จ เมืองพัทยาพร้อมเร่งเดินหน้าดำเนินการขุดเจาะขยายแนวเขตช่องทางระบายน้ำ ซึ่งว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ทางหนึ่ง

จากนั้นคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยคานเรือ นาเกลือ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ มีบล็อคคอนเวิร์ส ขนาด 2.00 × 2.00 เมตร มีท่อขนาด 1.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งปลายทางเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อน้ำทะเลหนุน จะพัดพาทรายไหลเข้าท่อ ส่งผลเกิดการอุดตันปลายท่อระบายน้ำ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรูปแบบการวางท่อระบายน้ำใหม่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเมืองพัทยา ให้ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน.