มพย.ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ภายในซอยวัดธรรมสามัคคี ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

0
160
นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ และนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์  ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นายสกน ผลลูกอินทร์  สจ.ชลบุรี และอดีตนักการเมือง ตัวแทนชุมชน นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน ภายในซอยวัดธรรมสามัคคี
นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ และนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นายสกน ผลลูกอินทร์ สจ.ชลบุรี และอดีตนักการเมือง ตัวแทนชุมชน นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน ภายในซอยวัดธรรมสามัคคี

เมื่อ 13.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 61 ที่ บริเวณภายในซอยวัดธรรมสามัคคี  นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ และ นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา. นายสกน ผลลูกอินทร์  สจ.ชลบุรี นาย นคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา  และภาคส่วนเกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะจากกระแสน้ำ และการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

โดยทางเมืองพัทยา ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล  ดำเนินการนำแอสฟัลท์สำเร็จรูป เข้าประผุพื้นผิวถนน ภายในซอยวัดธรรมสามัคคีที่ชำรุดยาวตลอดแนว  พร้อมทั้งนำทรายโรยไว้ที่พื้นด้านบนแอสฟัลท์และบดอัดให้แน่นให้อยู่ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อการสัญจรปลอดภัย และลดปัญหาอุบัติเหตุ.