มพย.ลงพื้นที่ควบคุมไข้เลือดออก นิรันดร์คอนโด พัทยากลาง

0
65

เมื่อ 8 มีนาคม 62 ที่ นิรันดร์ คอนโด พัทยากลาง นางสาวฐาปนี ศรีทา ผช.นักวิชาการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ส่วนควบคุมโรค เมืองพัทยา ร่วมกับอาสาสมัครกลุ่ม SRRT ลงพื้นที่ ควบคุมโรค นิรันดร์ คอนโด พัทยากลาง หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และใส่ทรายอเบทลงไปในแหล่งน้ำขัง ที่จะเป็นสาเหตุของการเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ให้รู้จักมาตราการป้องกัน ในการจัดการด้านสภาพแวดล้อมให้สะอาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง หรือใส่ทรายอะเบท ในภาชนะที่มีน้ำขัง อาทิ ยางล้อรถยนต์เก่า กระป๋อง ถังน้ำ ฯลฯ และพยายามไม่ให้ยุ่งกัด ใส่เสื้อผ้าแขนขายาว ทาโลชั่นกันยุง ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง

นางสาวฐาปนี ศรีทา ผช.นักวิชาการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออก เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก และไม่ควรมองข้าม หากมีอาการเป็นไข้ เรื้อรังผิดสังเกตุ เช่น มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหารหน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกบริเวณอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ อุจจาระมีเลือดปน  ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวา ให้พบแพทย์ ที่โรงพยาบาลทันที   ไม่ควรไปซื้อยามารับประทานเองหรือไปคลินิค เพราะเครื่องมือแพทย์ในคลินิคต่างๆ อาจไม่พร้อมเหมือนโรงพยาบาล และหากรักษาไม่ทันท่วงทีเกล็ดเลือดต่ำลงเรื่อยๆก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ จึงไม่อยากให้ประชาชนมองข้ามและไม่ประมาทในเรื่องนี้.