มพย.ร่วมอำเภอบางละมุง เตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 60 นี้

0
92
นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้) เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 60 นี้
นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้) เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 60 นี้

เมื่อ 31 สิงหาคม 60 ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้) นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ นายวัฒนา แท่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสุพินดา ทองเจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ทีมงานเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ได้ตรวจดูแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบโดย นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 60 นี้ ซึ่งอำเภอบางละมุงกำหนดสถานที่ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้) เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างจะนำเสนอให้ทราบต่อไป.