มพย.ร่วมภาคประชาชน เก็บขยะอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

0
103
เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ เทศกิจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด อนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณชายหาดพัทยากลาง
เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ เทศกิจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด อนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณชายหาดพัทยากลาง

เมื่อ 4 ธันวาคม 60  ที่.ชายหาดพัทยา พล.ต.ต อนันต์ เจริญชาศรี มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ชุดเคลื่อนที่เร็ว  ร่วม เทศกิจจราจร ร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดในโครงการคลีนนิ่งเดย์ ส่งเสริมวันหยุดให้ข้าราชการที่ไม่ติดธุระได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสา ส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนผสานความร่วมมือกันเดินเก็บขยะตามแนวถนน และฝั่งชายหาด

โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตธานี จนสิ้นสุดที่วอคกิ้ง สตรีท รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร มีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน กลุ่มพัทยา สมาชิก ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วม 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความสามัคคี เก็บขยะและเศษหินตามแนวชายหาด เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติสู่ท้องทะเล ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดี และทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี และทำให้นักท่องเที่ยวต่างให้ความชื่นชมหันมารักและหวงแหนในธรรมชาติ ให้ท้องทะเล คงความสวยงามและอยู่คู่ชายหาดพัทยาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดไป.