มพย.ร่วมภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์วิถีชุมชนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ ดึงดูดนักลงทุน เพื่อสร้างรายได้แก่คนท่องถิ่น

0
134
นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสาโรจน์ ทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (TCEB) และตัวแทนจาก อุตสหกรรมไมซ์ ภาคธุรกิจ และประชาชน เยี่ยมชมวิถีชุมชนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ
นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสาโรจน์ ทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (TCEB) และตัวแทนจาก อุตสหกรรมไมซ์ ภาคธุรกิจ และประชาชน เยี่ยมชมวิถีชุมชนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 61  ที่ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ ชุมชนบ้านนาเกลือ  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสาโรจน์ ทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (TCEB) พร้อมด้วย นางสุจินฎา เอี่ยมโอภาส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมไมซ์ นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ  ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมดูงานชุมชนบ้านนาเกลือ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) หรือ สสปน.โดยมี นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานกรรมาธิการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) นางศรีสุดา ราษฎร์นิยม ประธานชมรมส่งเสริการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ พร้อมคณะกรรมการฯและนายบุญมา กอเซ็ม ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ ร่วมให้การต้อนรับฯ

การทำชั้งเชือก หรือหญ้าเทียมในทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ
การทำชั้งเชือก หรือหญ้าเทียมในทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

โดยคณะจาก สสปน.  ได้เข้าเยี่ยมชมชุมชนนาเกลือ ชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน ที่มาตั้งรกรากมานาน ซึ่งในชุมชน ยังเป็นที่ตั้งของตลาดเก่านาเกลือ อายุกว่า 100 ปี โดยเป็นชุมชนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม รวมทั้งชมและร่วมทำชั้งเชือก หรือหญ้าเทียมในทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ และนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองพัทยา ที่หาชมได้ยาก ประกอบกับเมืองพัทยา มีความสะดวกด้านการคมนาคม อยู่ใกล้กับสนามบินทั้งสุวรรณภูมิและอู่ตะเภา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ดังนั้นการเดินทางมาของ สสปน.ในครั้งนี้ เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมในการยกระดับเมืองต่างๆของไทย ให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง แห่งการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ  เป็นการเพิ่มทางเลือกผู้จัดงาน อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ การพัฒนาพื้นที่และเส้นทางในพื้นที่เป้าหมาย 7 Theme เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด ในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจ ให้สามารถมีทางเลือกหลากหลาย ในการพิจารณามาจัดงานในประเทศไทยต่อไป.