มพย.ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

0
94
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับเมืองพัทยา
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับเมืองพัทยา

เมื่อ 19.00 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 61  ที่ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ EMECS Night โดย Mr.Toshizo Ido Governor Hyogo Prefecture ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12) ในหัวข้อ “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas” ระหว่างวันที่  4 – 8 พฤศจิกายน 61 โดยมี ศาตราจารย์กิติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต เป็นประธานร่วม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม EMECS 12, คณะตัวแทน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จากหลากหลายประเทศ เข้า ร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต.