มพย.รื้อโครงเหล็กป้ายโครงการวอร์คกิ้งสตรีทที่ชำรุดออก เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

0
113
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เมืองพัทยา ดำเนินการรื้อโครงเหล็กป้ายโครงการวอร์คกิ้งสตรีท ที่ชำรุดทรุดโทรมออก ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เมืองพัทยา ดำเนินการรื้อโครงเหล็กป้ายโครงการวอร์คกิ้งสตรีท ที่ชำรุดทรุดโทรมออก ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

เมื่อ 11.30 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 60 ที่ด้านหน้าทางเข้าโครงการวอร์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ นายนิคม  ลาวัลย์ พนักงานโยธา ฝ่ายบำรุงรักษา สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ได้เข้าดำเนินการรื้อโครงเหล็กป้ายโครงการวอร์คกิ้งสตรีท ที่ชำรุดทรุดโทรมออก ตามคำสั่งของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยได้ดำเนินการรื้อโครงเหล็กด้านข้างเสา ป้ายโครงการวอร์คกิ้งสตรีท ทั้ง 2 ข้าง ที่มีสนิทจับและชำรุดออก แต่ยังคง ป้าย “วอร์คกิ้งสตรีท” และเสาหลักด้านในทั้ง 2 ข้างเอาไว้ ซึ่งจะเร่งดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน และจะได้มีการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้สวยงาม ตามแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดปัจจุบันต่อไป