มพย.พลิกผืนทรายโซนสุดท้าย ในเขตปลอดและหาดจอมเทียนซอย 1-5 ก่อนที่จะมีการจัดล็อกใหม่

0
241
นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา  พร้อมหน่วยงานภาครัฐ อาทิ เมืองพัทยา และภาคประชาชน ผู้ประกอบการร่มเตียง ระดมพลังพลิกผืนทรายโซนสุดท้าย ในเขตปลอดและหาดจอมเทียนซอย 1-5
นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานภาครัฐ อาทิ เมืองพัทยา และภาคประชาชน ผู้ประกอบการร่มเตียง ระดมพลังพลิกผืนทรายโซนสุดท้าย ในเขตปลอดและหาดจอมเทียนซอย 1-5

เมื่อ 9 สิงหาคม 60 ที่ชายหาดจอมเทียน นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานภาครัฐ อาทิ เมืองพัทยา และภาคประชาชน ผู้ประกอบการร่มเตียง ระดมพลังพลิกผืนทรายโซนสุดท้าย ในเขตปลอดและหาดจอมเทียนซอย 1-5 ในรอบหกสัปดาห์ ร่วมกว่า 500 คน ทำการเก็บขยะ และร่อนทราย ก่อนที่จะมีการจัดเข้าล็อกใหม่ ขนาด 7×9 ม.ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 60 นี้

ภาครัฐและพลังมวลชนร่วมใจกันทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน
ภาครัฐและพลังมวลชนร่วมใจกันทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน

ตามที่เมืองพัทยาได้แต่งตั้ง คณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยาขึ้น พร้อมได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบร่มเตียง เพื่อการคืนพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น และมีการแก้ไขประกาศเมืองพัทยา (เป็นการผ่อนผันชั่วคราว) เรื่องระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบ บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนราชการ และทุกองค์กร อำนวยความเป็นธรรมและคืนความสุขให้แก่ประชาชน เมืองพัทยาจึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่มเตียง โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา-จอมเทียน หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่กรกฎาคม-สิงหาคม เพื่อดำเนินปรับพลิกหน้าทรายให้มีความสะอาด และเกิดความสวยงาม และต่อจากนี้เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบ ตามระเบียบที่กำหนดไว้  คือปรับเปลี่ยนล็อคผู้ประกอบการร่มเตียงทั้งสองชายหาด เป็น 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9×7 เมตร และจะปรับเปลี่ยนขนาดร่มเตียง โต๊ะเก้าอี้ให้ตรงตามมาตรฐานที่เมืองพัทยากำหนดไว้ และเร่งดำเนินการจับฉลากหมุนเวียนปรับเปลี่ยนล็อค เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ขจัดโรค ขจัดภัย ทำลายแหล่งหนูพาหนะนำโรค ตลอดแนวชายหาดจอมเทียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง เมืองพัทยา นำเครื่องจักร รถร่อนทรายปรับพลิกหน้าทรายให้ชายหาดมีความสะอาดสวยงาม เหมาะสมกับเป็นท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับใหล อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่การบริการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบตามรูปแบบสากลอีกด้วย