มพย.ฝึกหน่วยกู้ภัยเมืองพัทยา รองรับความปลอดภัยขั้นสูง ในการใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

0
143

เมื่อ 11 มิถุนายน 61 พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร ที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย ประชาชนมีความสุข นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ทั้งในการเดินทาง หรือการเข้ามาพำนักในเมืองพัทยา ที่ต้องมีสถานที่รับรองได้มาตรฐาน มีระบบความปลอดภัย ทั้งทางน้ำและทางบกที่เข้มแข็ง ในการนี้จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝึกอบรมการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลัง SCBA แก่พนักงานดับเพลิงใหม่ ที่บริเวณสถานีดับเพลิงเขตพัทยาใต้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติในการกู้ชีพ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อยกระดับ เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยขั้นสูงต่อไป.