มพย.ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการร่มเตียง เปิดกิจการในวันพุธช่วงตรุษจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

0
105

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 62  บรรยากาศร่มเตียงชายหาดพัทยากลาง หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการประกาศผ่อนผันให้ผู้ประกอบการร่มเตียงในพื้นที่เมืองพัทยา เปิดกิจการในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 62  ได้ 1 วัน ในวันช่วงตรุษจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ตามนโยบายของรับบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประกอบกับทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ให้การช่วยเหลือผุ้ประกอบการ และเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ช่วงตรุษจีน ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว

            แต่ทางผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในการไม่รบกวน หรือก่อความรำคาณแก่นักท่องเที่ยว หากกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการจะพักผ่อนบริเวณชายหาดสาธารณะ ที่เมืองพัทยาได้มีการเว้นพื้นที่ไว้ให้อย่างสวยงาม จากการปรับภูมิทัศน์เสริมทรายชายหาดพัทยา ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากอย่างเห็นได้ชัดเชน ซึ่งบรรยากาศก็มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก