มพย.ปรับภูมิทัศน์ป่าหญ้าที่รกทึบ บนถนนเรียบทางรถไฟ ซอยเขาน้อยถึงเขาตาโล เพื่อสะดวกในการสัญจร

0
80
ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา  ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเรียบทางรถไฟซอยเขาน้อยถึงเขาตาโล
ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเรียบทางรถไฟซอยเขาน้อยถึงเขาตาโล

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 60 ที่ บริเวณถนนเรียบทางรถไฟ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ หลักจากที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนมายังคอลเซ็นเตอร์เมืองพัทยา ในเรื่องของป่าหญ้าที่ดูรกทึบ บดบังภูมิทัศน์ช่วงไหล่ทาง ยาวตลอดแนวช่วงถนนเรียบทางรถไฟ ซอยเขาน้อยถึงเขาตาโล จึงได้มีการประสานไปยังฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ให้ลงพื้นที่ดำเนินการประบภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้นำกำลังจำนวนหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า ลงพื้นที่ทำการปรับแต่งต้นไม้และป่าหญ้าที่ดูรกทึบบดบังภูมิทัศน์ ด้านการสัญจรไปมาของประชาชน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดำเนินการ ตัดแต่งป่าหญ้าให้ดูโล่งเตียน ตั้งแต่ช่วงถนนเรียบทางรถไฟซอยเขาน้อยถึงเขาตาโล ประมาณ  2 ชั่วโมง กระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการขับขี่  ความปลอดภัย สะดวกในการมองเห็น เมื่อขับขี่ ผ่านเส้นทางดังกล่าว และช่วยให้ปัญหาอุบัติเหตุลดลง.