มพย.ประชุมแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เริ่ม แหลมบาลีฮายแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

0
319
พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภา เมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3
พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภา เมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3

เมื่อ 11 กันยายน 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภา เมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 3 โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง คณะกรรมการโยธาและสาธารณูปโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ฯ

โครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อรองรับงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ
โครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อรองรับงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ

สำหรับการการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย ซึ่งมีการก่อสร่างในระยะทาง 590 เมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการวางท่อ  เหลือในส่วนของการนำสายไฟลงดิน ทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 60 พร้อมปรับคืนสภาพผิวการจราจรให้กับทางเมืองพัทยา นอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการชี้แจงในเรื่องการวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดันเข้าไปในพื้นที่พัทยาเหนือ บริเวณถนนพัทยาเหนือถึงวงเวียนปลาโลมา

ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการนำระบบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบเหนือดิน (Overhead Line) ลงใต้ดิน (Underground System) โดยมีพื้นที่นำร่องในระยะแรกได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่ และเมืองพัทยา โดยได้ดำเนินการตามแผนงานของการไฟฟ้าฯ ไปพร้อมกันเพราะหากดำเนินการภายหลังก็จะทำให้ด้วยความยุ่งยากได้

ในส่วนของการไฟฟ้าฯ จะดำเนินการปลดเสาไฟเส้นพัทยาเหนือทั้ง 2 ข้างออกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดยแบ่งระบบแรงดัน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ 115 KV บริเวณใต้ผิวจราจร ตั้งแต่ปากทางสุขุมวิทพัทยาเหนือ (ฝั่งขาเข้าชิดเกาะกลางถนน จนถึง ห้างสรรพสินค้าทอร์มินอล21 ระยะทาง 1,800 เมตร โดยดำเนินการ 240 วัน และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือดิน 22 เควี เป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาสาย 2 ตั้งแต่ โรงแรมไซม่อน พาเลส (Simon Place)จนถึงแยกวงเวียนปลาโลมา

ทั้งนี้ได้มีการวางแผนการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนเอาไว้เรียบร้อย โดยในที่ประชุมเป็นกังวลในเรื่องของการนำเอาสายสื่อสารทั้งหมดลงดิน พบว่าในส่วนของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(CAT)และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)(TOT)ยังไม่มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ซึ่งผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวีและสายสื่อสารไม่สามารถวางท่อเองได้ เนื่องจากต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ประกอบการสายสื่อสารสามารถทำได้คือการเช่าท่อของบริษัทเจ้าภาพเท่านั้นที่ประชุมจึงมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.