มพย.ประชุมเตรียมปรับปรุงเตรียมออกแบบหลังคาไฟเบอร์กลาสศาลาที่พักท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายให้มีสีสันสวยงามตามยุคสมัย

0
468
นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ประธานในการประชุม ทบทวนคำสั่งการจัดระเบียบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ในการรับ - ส่ง นักท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุม
นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ประธานในการประชุม ทบทวนคำสั่งการจัดระเบียบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ในการรับ – ส่ง นักท่องเที่ยว โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุม

เมื่อ 15 มิถุนายน 61 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้มีการประชุม เพื่อหารือการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ที่ใช้เรือไป-กลับเกาะล้าน เพื่อสรุปนำเสนอคณะผู้บริหารเมืองพัทยา โดย นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ประธานในการประชุม ทบทวนคำสั่งที่ต้องการให้ใช้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ในการรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวข้ามเรือไปเกาะล้าน โดยมี นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด และตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา  ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกันพิจารณาทบทวนคำสั่ง ที่ต้องการให้ใช้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ในการรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวข้ามเรือไปเกาะล้าน  ตามข้อร้องเรียนบรรทุกคนโดยสาร เรือเร็ว ในการกลับมาใช้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อขนถ่ายรับ – ส่ง นักท่องเที่ยว โดยบูรณาร่วมกัน พร้อมทั้งพิจารณาการเปิดใช้อาคารศาลาที่พัก ของท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และการปรับปรุงเตรียมออกแบบหลังคาไฟเบอร์กลาส ให้มีสีสันสวยงาม เพื่อเป็นร่มเงาตามทางเดินเท้า เพื่ออำนวยสะดวกต่อนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีมติเห็นด้วยในการจัดระเบียบท่าเทียบเรืออย่างจริงจัง และพร้อมจะนำเรื่องที่ประชุม เสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยาพิจารณา เพื่อพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว.

เมืองพัทยา เตรียมเสนอออกแบบหลังคาไฟเบอร์กลาส บริเวณทางเดินเท้า และศาลาที่พักท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ให้มีสีสันสวยงาม และความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว
เมืองพัทยา เตรียมเสนอออกแบบหลังคาไฟเบอร์กลาส บริเวณทางเดินเท้า และศาลาที่พักท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ให้มีสีสันสวยงาม และความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว