มพย.ประชุมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ กำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ของตนเอง

0
308
.(จากซ้ายไปขวา) พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ พร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการห้างร้าน โรงแรม ศูนย์การค้า ให้กำหนดจุดจอดรถโดยสาร ประจำในพื้นที่ของตนเอง ไม่ให้จอดแช่ทิ้งไว้บนทางสาธารณะ
.(จากซ้ายไปขวา) พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ พร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการห้างร้าน โรงแรม ศูนย์การค้า ให้กำหนดจุดจอดรถโดยสาร ประจำในพื้นที่ของตนเอง ไม่ให้จอดแช่ทิ้งไว้บนทางสาธารณะ

เมื่อ 22 สิงหาคม 60 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 ในฐานะรองประธานกรรมการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะฯ และรองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธาน ประชุมหารือการจัดระเบียบรถโดยสารสองแถวสาธารณะในเขตเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 1 และผู้แทนจากสหกรณ์เดินรถโดยสารสาธารณะ สภ.เมืองพัทยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการโรงแรม ศูนย์การค้า พื้นที่เขตเมืองพัทยา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่เมืองพัทยา โดยกำหนดให้รถสองแถวโดยสารสาธารณะวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดและ รับ-ส่ง ขึ้น-ลง ตามป้าย นั้น เมืองพัทยาสามารถจับกุมผู้กระทำผิดโดยยึดรถโดยสารสองแถวสาธารณะให้หยุดประกอบการ 3 วัน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้ 691 คัน ปัจจุบันยังพบผู้กระทำผิดต่อเนื่อง โดยเมืองพัทยาได้ออกคำสั่งเด็ดขาด จับ ปรับ ยึดรถ 7 วัน ทันที พร้อมขอร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้าน โรงแรม ศูนย์การค้าในพื้นที่เขตเมืองพัทยา จัดจุดจอดรถโดยสารสองแถวสาธารณะ ประจำในพื้นที่ของตนเอง เพื่อรอรับ ส่ง นักท่องเที่ยวในพื้นที่ของผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ให้จอดแช่ทิ้งไว้บนถนนสาธารณะ เพราะส่งผลให้การจราจรติดขัด โดยในวันที่ 1 กันยายน 60 ได้นัดหมายผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลอีกครั้งต่อไป

จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ บริเวณถนนเรียบชายหาดพัทยา ซึ่งจากกการจัดระเบียบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและฝ่าฝืน ที่ผ่านมาเมืองพัทยาสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 691 คัน
จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ บริเวณถนนเรียบชายหาดพัทยา ซึ่งจากกการจัดระเบียบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและฝ่าฝืน ที่ผ่านมาเมืองพัทยาสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 691 คัน