มพย.ประชุมร่วมหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่าย

0
295
.(จากซ้ายไปขวา) นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา  พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายกองทุนช่วยเหลือเยียวยาการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
.(จากซ้ายไปขวา) นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายกองทุนช่วยเหลือเยียวยาการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เมื่อ 17 สิงหาคม 60 ที่โรงแรม แกรนด์ เบลลา เมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ร.ต.ท.ภาวิตร ฉิมพลี รองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ร่วมเสวนาการสร้างเครือข่ายกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยมีนางสาวสุพินดา ทองเจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ

ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ
ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ

โดยกองทุนช่วยเหลือ เยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมทุกสถานการณ์ พร้อมกับดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  เพื่อสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  เมื่อเกิดภัยในรูปแบบต่างๆ

ด้วยสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันได้เติบโตขึ้นสามารถพัฒนาจนติดอันดับเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน และพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ทั้งทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีละหลายแสนล้านบาท สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบกิจการด้านบริการและการท่องเที่ยว ส่งผลถึงรายได้ทางภาคประชาชนและประชาชาติ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนภาครัฐได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางทะเลความปลอดภัยบนท้องถนน หรือความปลอดภัยในการนันทนาการ ทั้งเรื่องการล่องเรือ การเล่นเจ็ทสกี เป็นต้น หากมีการสูญเสียชีวิตหรือเสียหายใดๆทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว  จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากกองทุนเยียวยา มาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ตามระเบียบที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย.