มพย.ตามความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลอง ทวงคืนพื้นที่คลองสาธารณะ

0
283
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา

เมื่อ 4 สิงหาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  เพื่อร่วมกันพิจารณาเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรม เพื่อขยายทางน้ำไหล เพื่อลดปัญหาน้ำขังในพื้นที่

พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา มีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงคืนพื้นที่สาธารณะ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงได้เดินหน้าดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่เมืองพัทยา  บริเวณคลองพัทยาใต้ คลองปึกพลับ และคลองนาเกลือบริเวณหลังวัดช่องลม  ที่พบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัย และสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์ และเกิดปัญหาในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา

ทางด้านเมืองพัทยาจึงมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รังวัด ตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ ให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวไปบ้างแล้วนั้น ขณะนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบติดตามความคืบหน้าผลการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างมาอย่างต่อเนื่อง