มพย.ตรวจสอบสภาพอากาศ พบคุณภาพอากาศดี สร้างความเชื่อมั่นประชาชนและนักท่องเที่ยว

0
99

วันที่ 17 มกราคม 62  ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา หลังจากที่ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ตระหนักในเรื่องปัญหาสุขภาพ จึงได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ รุ่น AQS1 ผู้สื่อข่าวจึงได้ติดตามความคืบหน้า ถึงรายละเอียดผลสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายธรรศ  ใจโปร่ง ผู้บริหาร บริษัท ชตา อินสทรูเม้นท์ จำกัด พร้อมคณะ แนะนำการอ่านค่าดัชนีคุณภาพอากาศ  โดยผลที่เครื่องได้อ่านค่าวันที่ 17 มกราคม เวลา 11.00 น. ปรากฎว่า สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 23.84 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ 0-25 ครอบคลุม 25 กิโลเมตร จัดอยู่ในเกณน์อากาศดีมากเพราะแก่การทำกิจกรรม

                ทั้งนี้ ตามที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษวันที่ 15 มกราคม 62 เมื่อเวลา 10.00 น. รายงานปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น  เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของประเทศและระดับโลก จึงได้มีการตระหนักในการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองดังกล่าว ซึ่งสามารถ เช็คดัชนีคุณภาพอากาศได้ดังนี้คือ  เลข 0 -25 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ถือว่าคุณภาพอากาศดีมาก , 26-50 ไมโครกรัม/ ลบ.ม.ถือว่าคุณภาพอากาศดี , 51-100 ไมโครกรัม/ ลบ.ม.ถือว่าคุณภาพอากาศปานกลาง , 101-200 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ถือว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ , 201 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ขึ้นไป        ถือว่าคุณภาพมีผลกระทบต่อสุ

ขภาพ
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ทำการสำรวจพื้นที่ ที่เป็นมุมสูงคือบริเวณ เขา สทร.5 พัทยา จากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่า ท้องฟ้าดูโปร่งใส ดูไม่มีหมอกควันมารบกวน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวกราบสักการะรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และชมทิวทัศน์อันงดงามเห็นโค้งชายหาดเสี้ยวพระจันทร์ กันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน และทั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้ดำเนินการฉีดล้างน้ำกวาดฝุ่นละอองในถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและลดฝุ่นละอองตามพื้นถนนต่างๆอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือประชาชน ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อรักษาค่าของอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไป.

1-2 .หลังจากที่เมืองพัทยาได้อ่านค่าวันที่ 17 มกราคม เวลา 11.00 น. ปรากฎว่า สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 23.84 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ 0-25 ครอบคลุม 25 กิโลเมตร จัดอยู่ในเกณน์อากาศดีมากเพราะแก่การทำกิจกรรมผู้สื่อข่าวได้ทำการสำรวจพื้นที่ ที่เป็นมุมสูงคือบริเวณ เขาสทร.5 พัทยา จากการสังเกตุด้วยตาเปล่าพบว่า ท้องฟ้าดูโปร่งใส ดูไม่มีหมอกควันมารบกวน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกราบสักการะสิ่งศักดืสิทธิ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

3.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยาคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้ตระหนักในเรื่องปัญหาสุขภาพจึงได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ” (รุ่น AQS1)ที่ น. บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อตรวจวัดรายงานสภาพอากาศ ซึ่งจะรายงานให้ทราบผลเป็นระยะทาง Fanpage Facebook PRPATTAYA เป็นระยะๆหากมีการเปลื่ยนแปลงค่าอากาศ