มพย.ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมต่อเนื่อง ในการลอกท่อขยายทางน้ำ เก็บขยะอุดตัน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

0
132
มพย.ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมต่อเนื่อง ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำรองรับพายุฝน ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน
มพย.ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมต่อเนื่อง ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำรองรับพายุฝน ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อ 9 พฤศจิกายน 61  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้ตระหนัก หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย  นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น การลอกรางระบายน้ำทั่วพื้นที่เมืองพัทยา ดูดน้ำเสียเอ่อล้นบ่อพักถนนเลียบทางรถไฟ ขุดลอกบ่อรับน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท หน้าป้อมตำรวจทางออกมอร์เตอร์เวย์ สาย 7 ตอน 5 ถึงปากทางเข้าถนนพัทยาเหนือ เปิดช่องระบายน้ำเพิ่มเติมบริเวณถนนพัทยานาเกลือข้างบ่อสูบปึกพลับนาเกลือ และอื่นๆ เพื่อช่วยในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น เตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป