มพย.ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า ถนนสายสามพัทยากลาง ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

0
463
จนท.สำนักแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า บนถนนสายสามพัทยากลาง เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
จนท.สำนักแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า บนถนนสายสามพัทยากลาง เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อ 3 กันยายน 61 ที่ บริเวณถนนสายสามพัทยากลาง สำนักแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ นำรถกระเช้าและอุปกรณ์เทคนิคช่าง ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าบริเวณดังกล่าว  มีต้นไม้ขึ้นสูงจนปกคลุมสายไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ยาวตลอดทั้งสาย จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง โดยทำการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าออก เพื่อเป็นการรองรับในช่วงที่มีพายุฝนลมแรง ที่อาจพัดพากิ่งไม้ มาพาดสายไฟ จนเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ง่าย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเย็นของวันเดียวกัน สำหรับช่วงของเส้นทางดังกล่าว และจะทยอยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ มีป่ารกทึบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการป้องกันสาเหตุการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยหลังจากตัดแต่งเศษกิ่งไม้เสร็จสิ้น ก็จะน้ำเข้าเครื่องบดละเอียด เพื่อทำเป็นปุ๋ยจากวัชพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.