มพย.ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ใกล้สายไฟฟ้า ถนนพัทยาใต้ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

0
149
สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ นำรถกระเช้าและอุปกรณ์เทคนิค ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า บริเวณกลางซอยถนนพัทยาใต้ตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องขอ
สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ นำรถกระเช้าและอุปกรณ์เทคนิค ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า บริเวณกลางซอยถนนพัทยาใต้ตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องขอ

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 61 ที่ บริเวณกลางซอยถนนพัทยาใต้ สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ นำรถกระเช้าและอุปกรณ์เทคนิค ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีต้นไม้ ขึ้นสูงจนปกคลุมสายไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ยาวตลอดทั้งสาย จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว โดยได้ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าออก เพื่อเป็นการรองรับในช่วงที่มีพายุฝนลมแรง ที่อาจพัดพากิ่งไม้ มาพาดสายไฟ จนเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ง่าย

โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดำเนินการ ประมาณ  1 ช.ม. จึงแล้วเสร็จ สำหรับช่วงของเส้นทางดังกล่าว และจะทยอยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ สุ่มเสี่ยงที่มีป่ารกทึบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการป้องกันสาเหตุการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรต่อไป.