มพย.ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำฝน ซอยแตงโม เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง

0
127

เมื่อ 28 มกราคม 62  ที่ บริเวณภายในซอยแตงโม (ซอยบัวขาว) หลักจากที่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ในเรื่องการดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำฝน ตรงช่วงบริเวณดังกล่าว ที่ทางเมืองพัทยาได้ทำการปิดถนน ช่วงที่ดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้

               ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าโครงการดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำฝนซอยแตงโมภายในซอยบัวขาว ทางเมืองพัทยาได้ว่าจ้างให้ทาง บริษัท พรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินงานตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา  ในการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.  ขนาด 7.00 x 8.00 m. จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝนอัตราสูบ 7 ลบ.ม./นาที จำนวน 2 ชุด และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์จำนวน 1 ลูก  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานวันที่ 22 พฤษภาคม  62  เป็นเวลา 180 วัน โดยมี นายบดินภัทร์ ธวัชไพบูรณ์ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะผู้ควบคุมงานอีก 3 ท่าน นายอนุวัตร ทองคำ ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมคณะทำงานอีก 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าทางผู้รับเหมาอยู่ระหว่างนำรถ JCB  เร่งขุดเจาะพื้นถนน เพื่อก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และปิดกั้นพื้นที่เครื่องกำลังทำงานไม่ให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลากำหนด ในเดือนพฤษภาคม  62   ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก บริเวณซอยแตงโมภาย ซอยบัวขาว ได้ในระดับหนึ่ง.