มพย.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนหลังเลิกเรียน

0
310
น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนหลังเลิกเรียน ฝึกการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ
น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนหลังเลิกเรียน ฝึกการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ

เมื่อ 19 กรกฎาคม 60 ที่ชุมชนมาบประดู่ เขาตาโล ซอย 3 น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ สานต่อโครงการระยะยาวของเมืองพัทยา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามชุมชนต่างๆ ให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เกมส์คอมพิวเตอร์และอบายมุขอื่นๆ โดยมี นางนางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาผู้ปกครองในชุนชน ต่าง นำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมสันนทนาการต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาความรู้  ฝึกการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ส่งเสริมด้านงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และเป็นการช่วยผ่อนคลายหลังจากที่เด็กๆและเยาวชนตึงเครียดในการเรียนมาตลอดทั้งวัน

เยาวชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมสันนทนาการต่างๆ อย่างมีความสุข
เยาวชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมสันนทนาการต่างๆ อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ทางเมืองพัทยา จะร่วมกันทำกิจกรรมครั้งต่อไป ในช่วงเย็นของวันที่ 9 สิงหาคม 60 นี้ ที่ชุมชนซอยไปรษณีย์  ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ สำหรับผู้ที่จนใจจะพาบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถพาไปได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งภายในงานจะมีการเล่นเกมส์แจกขนมและของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆ.