มพย.จัดอบรมพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา สร้างชีวิตให้คิดบวก

0
114
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธี อบรมพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สร้างชีวิตให้คิดบวก โดยมีบรรดาสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 100 คน
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธี อบรมพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สร้างชีวิตให้คิดบวก โดยมีบรรดาสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 100 คน

เมื่อ 28 มิถุนายน 60 ที่ โรงแรมซิตินการ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยาใต้ ได้มีการจัดอบรมพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาโดยมี นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี นางพรรณี ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมี นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา รวมไปถึงบรรดาสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน

ภายในงาน มีนายอัครวัฒน์ เอื่ยมสำอางค์ พิธีกรมากความสามารถ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ กิจกรรมสัมพันธ์ฉันทนาการต่าง การตั้งคำถามและตอบปัญหาที่สะท้อนให้เห็น ถึงสังคมปัจจุบัน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลาย เป็นการปลุกพลังบวกเพื่อสร้างมิตรภาพ เสริมสร้างความสุขสู่ชีวิตที่สุขสำเร็จโดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ระหว่าง 28-29 มิถุนายน 60 ซึ่งกิจกรรมในวันสุดท้ายจะมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ในเรื่องของความภาคภูมิใจสู่ความสุขใจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และนำเสนออย่างมั่นใจ ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายอัครวัฒน์ เอื่ยมสำอางค์ พิธีกรมากความสามารถ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
นายอัครวัฒน์ เอื่ยมสำอางค์ พิธีกรมากความสามารถ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน
กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน