มพย.จัดระเบียบร่มเตียง เขตปลอดชายหาดจอมเทียนอย่างต่อเนื่อง แจ้งเจ้าของล็อคห้ามโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ให้

0
180
เจ้าหน้าที่ เมืองพัทยาและทหาร เข้าจัดระเบียบร่มเตียง เขตปลอดชายหาดจอมเทียน ต่อเนื่องและเด็ดขาด
เจ้าหน้าที่ เมืองพัทยาและทหาร เข้าจัดระเบียบร่มเตียง เขตปลอดชายหาดจอมเทียน ต่อเนื่องและเด็ดขาด

เมื่อ 21 กันยายน 60 ที่ชายหาดจอมเทียน นายวศินภัทร์ ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง หัวหน้ากองร้อยรักษาความสงบพื้นที่อำเภอบางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบล็อคร่มเตียง บริเวณเขตปลอดจอมเทียน โดยมีผู้ประกอบการและชุมชนพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ตามที่เมืองพัทยา ได้ประกาศใช้กฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง การกางร่มเตียงผ้าใบฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร เมื่อครบกำหนดดีเดย์ 4 หาดที่เหลือ คณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดเมืองพัทยา พร้อมด้วย กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกำหนดแบ่งล็อค บริเวณเขตปลอดชายหาดจอมเทียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการจัดระเบียบร่มเตียง คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชน โดยกำหนดขนาดล็อค และรูปแบบต่างๆ ให้เหมือนกับหาดพัทยาและพื้นที่อื่นๆ อาศัยกฎข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้แค่ 1 คนต่อ 1 ล็อค มีขนาด 9×7 เมตร ทุกราย ห้ามโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ให้ใครแม้กระทั่งลูก ถ้าถึงแก่กรรมก็ต้องยกพื้นที่นั้นคืนสู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และสร้างภาพลักษณ์มุมมองใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาให้มีความสวยงาม สะอาดตา มีความเป็นระเบียบ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งทุกฝ่ายต่างยอมรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน เข้าพูดคุยกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่.
นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน เข้าพูดคุยกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่.