ภาคีเครือข่ายคนทำงานสุขภาพและเอดส์ ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ในพื้นที่เมืองพัทยา

0
282
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย

เมื่อ 12 ตุลาคม 60 ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ในการประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงาน ด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นางวิไล ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ศูนย์เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON) คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเน้นย้ำการป้องกัน ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพัก ผ่อนตามที่ต่างๆ เช่นสถานบันเทิงผับ บาร์ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายให้การดูแล เป็นเพื่อนคุย เป็นเพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ จึงได้มีการวางแผนป้องกันการลุกลาม (เบลอหน้าให้ด้วย)
ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพัก ผ่อนตามที่ต่างๆ เช่นสถานบันเทิงผับ บาร์ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายให้การดูแล เป็นเพื่อนคุย เป็นเพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ จึงได้มีการวางแผนป้องกันการลุกลาม (เบลอหน้าให้ด้วย)

ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นประจำทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน โดยพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต่อสุขภาพ เพราะสามารถแพร่เชื้อหรือกระจายโรคไปยังบุคคลอื่นได้  ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งหลายภาคส่วนจึงได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายไว้ คือลดการติดเชื้อรายใหม่  และผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษารับยาต้านได้เร็ว  รวมทั้งลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ได้รับการดูแลเท่าเทียม

ทั้งนี้เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพัก ผ่อนตามที่ต่างๆ เช่นสถานบันเทิง ผับ บาร์ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายให้การดูแล เป็นเพื่อนคุย  เป็นเพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้

ดังนั้นองค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ เมืองพัทยาจึงได้ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในเวลากลางคืน หรือกลุ่มที่ปฎิบัติงานหรือแม้แต่นัดกลุ่มสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโรคและป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ  องค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ให้สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ Getting to zero ต่อไปได้ สำหรับประชาชนที่ต้องการปรึกษาปัญหาดังกล่าวนั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา โทร.0 – 3842 – 9738 -9 ในวัน เวลาราชการ.