ภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ เตรียมจัด “วันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ในวันวานเลนไทน์

0
109

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 22 มกราคม 62   ที่ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม ภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีนางวิไลวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ศูนย์เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON) คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่ าเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาเรื่องโรคติดต่อ เป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ เพราะสามารถแพร่เชื้อหรือกระจายโรคไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ผับ บาร์เบียร์ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชาย ให้การดูแลเป็นเพื่อนคุย เพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ได้ ซึ่งในพื้นที่พัทยามีองค์กรภาคีเครือข่ายทำงานด้านสุขภาพและเอดส์เมืองพัทยา โดยดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโรคและป้องกันไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่เขตเมืองพัทยาให้สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ getting to zero ต่อไปได้

ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ จึงได้จัดกิจกรรม “วันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -15.30 น. ณ ศูนย์พัทยารักษ์ นาเกลือ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ การป้องกันและบำบัดสารเสพติด.