ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันทำความดี ช่วงใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0
421
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมชาวหนองปรือร่วมใจ ทำความดี บริจาคโลหิต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมชาวหนองปรือร่วมใจ ทำความดี บริจาคโลหิต

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 61 ที่ บริเวณหน้าห้องบรรยายสรุป ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมชาวหนองปรือร่วมใจทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 61 เพื่อให้สภากาชาดไทยได้มีโลหิตสำรอง สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลเมืองหนองปรือ และชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ถือเป็นกุศลอันสูงสุดเพราะเป็นการให้ส่วนหนึ่งของชีวิตไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น ทำให้มีความสุขใจจากผลบุญของการให้ จึงต้องการที่จะบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้กับเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ต่อมาในวันเดียวกันที่ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ทางด้านจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และภาคประชาชนจิตอาสา และเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคมที่ จะถึงนี้ เนื่องจาก ในปัจจุบันสัตว์น้ำจืดพันธุ์พื้นเมืองของไทยหลายชนิด มีปริมาณลดลงมากอย่างน่าเป็นห่วง และพันธุ์ปลาบางชนิด ก็มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำของไทย การปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ เพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงในแหล่งน้ำสามารถเพิ่มผลผลิตปลาในแหล่งน้ำ เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่งรักษาสภาพความสมดุลย์ตามธรรมชาติของแหล่งน้ำ อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่เมื่อ 09.00 น.วันชที่ 25 กรกฎาคม 61 ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นำบรรดาคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน เปิดโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้ตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ต่อมาที่โรงเรียนบ้านทุ่งกลมตาลหมัน นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้องเปิดงาน 9099 ด้วยใจ 7 ซึ่งในงานได้มีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้ จากการคัดสรรจากคณะครู  ทำความสะอาดโรงเรียนโดยรอบ พร้อมทั้งยังมีการออกเยี่ยมมอบของช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 5 รายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ และยังปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 9 ต้น ที่ มูลนิธิกระท่อมพระสิริหนองไม้แก่น ซอย 16 ด้วย.

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และภาคประชาชนจิตอาสา เทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และภาคประชาชนจิตอาสา เทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นำบรรดาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เปิดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นำบรรดาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เปิดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เปิดงานโครงการต่อเนื่อง “ 9099 ด้วยใจ # 7” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกลมตาลหมัน
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เปิดงานโครงการต่อเนื่อง “ 9099 ด้วยใจ # 7” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกลมตาลหมัน

นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง และจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ
นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง และจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ