ภาครัฐและประชาชน 4 องค์กรร่วมมือกันเก็บขยะชายหาดจอมเทียน

0
99
หน่วยงานองค์กรภาครัฐและประชาชนรวม 4 องค์กร ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เมืองพัทยา ชมรมร่มเตียงชายหาดจอมเทียน  ชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน  และสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย กว่า 500 คน ร่วมกัน เดินรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาดจอมเทียน
หน่วยงานองค์กรภาครัฐและประชาชนรวม 4 องค์กร ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เมืองพัทยา ชมรมร่มเตียงชายหาดจอมเทียน ชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน และสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย กว่า 500 คน ร่วมกัน เดินรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาดจอมเทียน

เมื่อ 5 กรกฎาคม 60 ที่บริเวณชายหาดจอมเทียน หลังจากที่ทางเมืองพัทยาได้มีการประกาศให้ผู้ประกอบการร่มเตียงทำความสะอาดโดยแบ่งเป็นโซน ตามคำสั่งของ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐและประชาชนรวม 4 องค์กร ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เมืองพัทยา ชมรมร่มเตียงชายหาดจอมเทียน ชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน และสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย กว่า 500 คน ร่วมกัน เดินรณรงค์เก็บขยะ และสิ่งปฎิกูลต่างๆ ก้นบุหรี่ ไม้เสียบลูกชิ้น ถุงพลาสติค ขวดต่างๆ เพื่อจะดำเนินพลิกผืนทรายให้เกิดความสะอาดและสวยงาม

ซึ่งเริ่มโซนแรกทำความสะอาดไปจนถึง 6 กรกฎาคมนี้ เมืองพัทยาจึงได้ขอร่วมมือผู้ประกอบร่มเตียง ตั้งแต่บริเวณ โค้งดงตาล ถึง หน้าร้านครัวเซิร์ฟ (ซอย 7) ขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับหน้าทรายชายหาด ให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาดสดใสดังเดิม โดยได้นำรถ JCB มากลบหลุมทราย รถร่อนทรายมาร่อนหินและกรวด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสทรายหาดที่ขาวสะอาด และลดปัญหาอุบัติเหตุเมื่อลงเล่นน้ำ ที่อาจจะเป็นเหยียบสิ่งของต่างๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้  และจะดำเนินงานโซนที่ 2 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560  เริ่มตั้งแต่บริเวณ จอมเทียนซอย 7 ถึง จอมเทียนซอย 11 โซนที่ 3  วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ จอมเทียนซอย 11 ถึง สุดเขตจอมเทียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางของเมืองพัทยาต่อไป