ภาคท่องเที่ยวไม่ติดใจวัคซีนโควิด-19 ล็อตพิเศษถูกตัดโควต้า หวั่นการเปิดเมืองพัทยาตามแผน

0
215

เมื่อ 20 พฤษภาคม 64  นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาภาคเอกชนได้มีการประสานในการขอรับวัคซีน ให้กับแรงงานภาคท่องเที่ยวไปในทุกภาคส่วนทั้งในระดับเมืองพัทยา ไปจนถึงรัฐบาลส่วนกลาง โดยได้มีการผลักดันใน 2 อำเภอท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี คืออำเภอบางละมุ งและอำเภอสัตหีบ เพื่อเปิดเมืองพัทยารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว ให้ได้ 70 % ของประชากรจำนวน 450,000 คน รวมวัคซีนที่จะต้องฉีดจำนวน 900,000 โดส ซึ่งวัคซีนล็อตพิเศษ 20,000 โดสที่ได้มาฉีดระหว่าง 20-21 พฤษภาคม 64 นั้นส่วนหนึ่งมาจากเมืองพัทยา ภาคเอกชน และการท่องเที่ยวร่วมกันผลักดัน จากเริ่มแรกจะได้รับการจัดสรรวัคซีน 42,000 โดส และถูกลดลงเหลือ 20,000 โดส เพื่อนำไปให้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงอย่างกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนเข้าใจในหลักการนี้ แต่ล็อต 20,000 โดสที่ได้มาภาคเอกชนส่งรายชื่อเข้ารับวัคซีนโควิด 10,000 คน กลับถูกตัดโควต้าเหลือ 265 คน ซึ่งไม่ทราบว่าโควต้าตรงนี้ส่วนไหนตัดไปหากเห็นความสำคัญของภาคท่องเที่ยวและต้องการให้เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา บางละมุงและสัตหีบ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยได้ภายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเพียงเท่านี้ก็ไม่สามารถเปิดเมืองได้ เศรษฐกิจก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากไม่มีการจัดสรรวัคซีนโควิดให้ภาคท่องเที่ยว แผนการเปิดเมืองรับนักท่องเทียวคงไม่ทันส่วนการบริหารจัดการฉีดวัคซีนล็อตนี้ สำหรับจุดฉีดที่ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ไม่ใช่เฉพาะเมืองพัทยาเท่านั้นแต่เป็นหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางละมุง โดยมีโรงพยาบาลบางละมุงเป็นแม่งานหลักแต่ด้วยไม่ได้รับการสรรงบประมาณในการดำเนินการด้านไอทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งต้องขอบคุณเมืองพัทยาที่จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาให้บริหารจัดการในการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ อีกทั้งด้วยระบบหมอพร้อมที่ยังไม่พร้อมมักจะล่มหน้างานตลอดเวลา จึงได้มีการเสนอระบบแอพพลิเคชั่น QueQ ในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งหลายภาคส่วนเห็นด้วยและมีเพียงเจ้าหน้าที่บางรายและเทศบาลหนองปรือเท่านั้นที่ไม่รับแนวคิดในการบริหารจัดการด้วยระบบ QueQ ด้วยมีความมั่นใจในระบบบัตรคิวที่แจกไปแล้ว ซึ่งพอถึงวันที่จัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนวันแรกพบว่าประชาชนมายืนรอต่อแถวจำนวนมาก จนเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากในส่วนของการจัดระบบแบบแจกบัตรคิว ส่วนการบริหารจัดการในระบบ QueQ ที่จัดรับการจัดสรร 280 คิว ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด จึงอยากให้ภาครัฐบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิแม้มีวัคซีนแต่การบริหารการจัดฉีดวัคซีนไม่ดีก็สูญเปล่าด้าน นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ต้องขอบคุณนายกเมืองพัทยาที่ร่วมผลักดันจนได้วัคซีนล็อตพิเศษมาถึง 20,000 โดส เพื่อให้ชาวพัทยา บางละมุงและแรงงานภาคท่องเที่ยวได้รับวัคซีนโควิด แม้การจัดสรรวัคซีนล็อตนี้จะถูกลดจำนวนลงจากเดิมด้วยต้องนำไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงกว่า และการจัดฉีดวัคซีนในล็อตนี้จะมีการลดจำนวนในทุกภาคส่วนของเมืองพัทยา ด้วยจำนวนที่ได้รับถูกลดจำนวนไป ซึ่งภาคธุรกิจเข้าใจในหลักการ ส่วนรายชื่อที่ภาคเอกชนเสนอขอรับวัคซีน 10 ,000 ราย แต่ได้รับการจัดสรร 265ราย ส่วนนี้ทางสมาคมไม่ได้ติดใจกับจำนวนที่ได้รับในครั้งนี้พร้อมได้มีการชี้แจงให้กับสมาชิกและภาคธุรกิจอื่น ๆที่มีการส่งรายชื่อแรงงานเข้ารับวัคซีนผ่านสมาคมฯถึงเหตุผลของการได้รับการจัดสรรควัคซีนในล็อตนี้เพียง 265 ราย ซึ่งภาคธุรกิจเพียงต้องการความชัดเจนในการบริหารจัดสรรวัคซีนเท่านั้นว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางมีการจัดสรรให้ใครได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในล็อตนี้บ้าง

อีกทั้ง 265 ราย จากการส่งรายชื่อ 10,000 ราย ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนนั้นในส่วนของภาคท่องเที่ยวไม่เพียงพอที่จะเดินหน้าเปิดเมืองพัทยา เปิดการท่องเทียวกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการวัคซีน วันนี้จะสามารถเปิดเมืองได้ทันทีมันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งหลังการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้ว ซึ่งหากภาคท่องเที่ยวได้รับการฉีดวัคซีนล่าช้าก็ต้องขยายเวลาการเปิดเมืองไปอีก นักธุรกิจหวั่นแผนการเปิดเมืองตุลาคม 2564 จะไม่ทันตามแผนที่กำหนดด้วยแรงงานด่านหน้าของการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอ ซึ่งในขณะนี้ระหว่างที่รอวัคซีนสิ่งที่ภาคเอกชนทำได้คือดูแลตัวเองไปก่อน ปฏิบัติตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัดพร้อมตั้งแผนดูแลพนักงานต่อไป หากยังไม่ได้เปิดเมืองตามแผนที่กำหนด.