ภาคการท่องเที่ยวพัทยาเห็นด้วยกับรัฐ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ เริ่มตุลาคมนี้

0
114

เมื่อ 30 กันยายน 63 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ  ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเภทพิเศษ SPECIAL TOURIST VISA เข้าประเทศไทย   เริ่มเดือนตุลาคมนี้  โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่จะเดินทางมานั้น  จะต้องพำนักระยะยาวภายในประเทศ   ปฏิบัติตามมาตราการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย   และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพัก จำนวน 14 วัน   มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย    ทั้งนี้ทางภาครัฐจะได้เริ่มให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาในประเทศได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 นี้  สัปดาห์ละ 100-300 คน  ประมาณ 1200 คน/เดือน   และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อเดือน   จากมาตรการดังกล่าว  ทางด้านภาคธุรกิจในพื้นที่เมืองพัทยาต่างก็เห็นด้วย และถือเป็นก้าวแรกในการเดินหน้าเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศในระยะต่อไป 


นายเอกสิทธิ์  งามพิเชษฐ์  นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า  สำหรับมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ทางคณะ ครม.ได้อนุมัติหลักการขึ้นมานั้น   ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจในพื้นทีเมืองพัทยามองแล้วว่าเป็นเรื่องที่ดี  และพร้อมขานรับนโยยบายของภาครัฐ   ซึ่งถือแม้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยในล็อตแรกนั้น จะเป็นกลุ่มนักท้องเที่ยวประเภทพิเศษ  คือเข้ามาพำนักระยะยาวที่ประเทศไทย   ซึ่งหากมองในเรื่องของการเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ ก็อาจจะไม่สะพัดเท่ากับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มทั่วไป  ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และใช้จ่ายเงินด้วยการซื้อสินค้าและบริการโดยตรง  จากนั้นก็จะบินกลับประเทศ

 ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ถือว่าเป็นกลุ่มที่กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดี   แต่จากการตัดสินในเปิดประเทศของภาครัฐ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเตรียมรับมือ  รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะมากับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้   และจากกระแสการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ พบว่า ประชาชนในหลายพื้นที่ในประเทศไทยต่างออกมาแสดงความเห็น และไม่ยอมรับการตัดสินใจของภาครัฐในครั้งนี้   ซึ่งกระแสการไม่เห็นด้วย เกิดจากความไม่มั่นใจในมาตรการเฝ้าระวงการป้องกันกาแรรพ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ


ทั้งนี้ในส่วนของภาคธุรกิจในเมืองพัทยา และประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา  พบว่าปัจจุบันก็ยังคงมั่นใจในมาตราการการเฝ้าระวังของภาครัฐ  เรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ว่าจะยังคงเข้มข้นและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศขึ้นอีก  ดังจะเห็นได้จากการเปิดรับสถานที่กักกันของรัฐทางเลือก   พบว่าโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งในพื้นที่พัทยา   ตั้งแต่ 3 ดาวไปจนถึง 5 ดาว  ต่างเสนอตัวเข้าเป็นสถานที่กักกันของรัฐทางเลือก ในพื้นที่พัทยา  และได้ประสานกับโรงพยาบาลต่างๆในการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ในการตรวจหาเชื้อในนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ 14 วัน  หลังจากที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่     ซึ่งก็พบว่าแต่ละโรงแรมต่างก็มีความพร้อม  ภาครัฐก็มีความพร้อม   ดังจะเห็นได้จากการทำงานในช่วงที่ไวรัสโควิด-19ระบาด  ก็พบว่าไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เมืองพัทยา   จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจและไม่เกิดกระแสการต่อต้านดังกล่าว  แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรก  หรือโครงการนำร่องของภาครัฐ  ในการเตรียมรับมือนักท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยต่อไป.