พุทธศาสนิกชน เข้าสักการะขอพรพระพุทธรูปแกะสลักผาเขาชีจรรย์ ในวันเข้าพรรษา

เมื่อ 6 กรกฎาคม 63 ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน และตรงกับวันเข้าพรรษา ได้มีนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชน เดินทางไปสักการะขอพร แด่องค์พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ หรือพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ” ถือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9  ในวาระทรงครองราชย์ฯ 50 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ซึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม พระพุทธรูปแกะสลักผาเขาชีจรรย์ เริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2539 โดยกำหนดรูปแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปรางค์มารวิชัย ขนาดความสูงขององค์พระพุทธรูป 109 เมตร มีฐานบัว ถือเป็นพระพุทธรูปลายเส้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสง่างามตามธรรมชาติ และมีความศักดิ์สิทธิ์.