พุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา ในเขตเมืองพัทยา เป็นไปอย่างคึกคัก

เมื่อหัวค่ำวันที่ 16 กรกฎาคม 62  ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา บรรยากาศการเข้าวัดทำบุญในเขตเมืองพัทยาเป็นไปอย่างคึกคัก พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติต่างทยอยเข้าทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนากันเป็นจำนวนมาก  โดยในส่วนของวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นศาสนสถานใจกลางย่านธุรกิจย่านพัทยาใต้ ชาวพุทธในพื้นที่ต่างนำครอบครัวและบุตรหลานมาร่วมเดินเวียนเทียนกันแน่นพระอุโบสถ ประกอบกับทางวัดได้จัดงานรับวันพระใหญ่ ทำให้ความคึกคักในค่ำคืนนี้เป็นไปเฉกเช่นที่ผ่านมา

สำหรับ ‘วันอาสาฬหบูชา’ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยตรงกับวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก ที่ถือเป็นปฐมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ  สำหรับบรรยากาศทั่วไปในเมืองพัทยา ยังพบว่ามีประชาชนจำนวนมากต่างพากันเดินทางออกมาร่วมทำบุญตามวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จนทำให้การจราจรบนถนนหลายสายหลักของเมืองพัทยาติดขัด ในส่วนของผู้ประกอบการสถานบันเทิง และบาร์เบียร์ต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำกำลังออกคุมเข้มป้องกันเหตุภายในวัดต่างๆ เพื่อป้องกันแก๊งล้วงกระเป๋า ลักทรัพย์นักท่องเที่ยว รวมไปถึงด้านจราจร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้วางกำลังตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการสัญจรให้กับประชาชนอีกด้วย.