พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติ ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง

เมื่อ 1 มกราคม 63   ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เมืองพัทยา   ได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก  ต่างนำข้าวสารอาหารแห้ง  เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563   ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม  ให้อยู่คู่กับสังคมไทย    อีกทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย โดยมีพระภิกษุสงฆ์กว่า 50 รูป ตลอดทั้ง 2 ฝั่งจากพระอุโบสถ พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรกันอย่างเนืองแน่น.