พิธีเปิดกิจกรรม ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง ถวายความอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

0
83

เมื่อ10 ตุลาคม 60 ที่ สวนทิพย์ ตำบลหนองข้าคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายความอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีนางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย (Association of Promoting Food Safety Entrepreneurs : AFS) ร่วมกับบริษัทเกษตรพัฒนาไทยเจริญ จำกัด ศูนย์กาค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ได้ปลูกต้นดอกดาวเรืองทั้งหมด 99,999 ต้น เพื่อให้บานสะพรั่ง ในวันระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560 นี้

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย เปิดเผยว่า ส่วนทิพย์ แห่งนี้ ตนได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอาชีพของเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการปลูกต้นดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดอกดาวเรือง ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ.