พิธีสถาปนาคณะกรรมการ 5 สโมสร โรตารีภาค 3340 และโรตารีสากลเขต 6-7 ปีบริหาร 2562-2563

เมื่อ  22 มิถุนายน 62  ที่ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยากลาง ได้มีการจัดงานสถาปนา 5 สโมสรโรตารี ภาค 3340 และโรตารีสากลเขต 6-7  และสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2562-2563 ได้แก่ สโมสรโรตารีศรีราชา พนัสนิคม แหลมฉบัง ชลบุรี และพัทยา  โดยมี ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล คุณธงชัย  พิมพ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคฯ  ขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอดีตผู้ว่าการภาค และบุคคลสำคัญของแต่ละสโมสร เข้าร่วมพิธีกว่า  200 คน  เข้าสู่พิธีการได้มีการเปิดเพลงมหาฤกษ์ เริ่มด้วยเพลงโรตารี ตามด้วยเพลงชาติไทย  และเข้าสู่พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารทั้ง 5 สโมสร โดยมีขบวนแห่พิธีอัญเชิญธงชาติไทย และธงสโมสรโรตารี   การมอบเหรียญและเข็มกลัด พร้อมมอบช่อดอกไม่ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในบรรยากาศที่อบอุ่นของมวลมิตรโรตารี    ซึ่งในงานได้ให้แขกผู้มีเกียรติของแต่ละองค์กรขึ้นกล่าวทักทายผู้มาร่วมงาน โดยพูดถึงอุดมการณ์ในการทำงานแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน สานต่ออุดมการณ์ชาวโรแทเรียน บำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม โดยมีเสียงเพลงขับกล่อมตลอดทั้งงาน

การจัดงานเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ แรกเปลี่ยนแนวทางการทำงานระหว่างองค์กรในภาคตะวันออก และสานสัมพันธ์กลุ่มโรตารีไทย-ต่างชาติ  ในแนวทางปฏิบัติงานบำเพ็ญประโยชน์และงานการกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  สนับสนุนด้านการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน จรรยาบรรณในทุกอาชีพ ตลอดจนช่วยสร้างสรรค์ไมตรีจิต พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรดาสมาชิกได้มีส่วนร่วมใช้ความสามารถของตนในด้านวิชาชีพให้เป็นประโยชน์ บทบาทของสมาชิก คือการปฏิบัติตน ดำเนินธุรกิจและวิชาชีพของตนให้สอดคล้องกับหลักการของโรตารี ตลอดจน มีส่วนร่วมในโครงการ ต่างๆ ที่สโมสรได้ดำเนินการขึ้นมา และมิตรภาพระหว่างกันทั่วโลกให้เกิดสันติภาพและความสงบสุข.