พิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0
305

เมื่อ 5 กันยายน 61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ ในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์  เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ณ บ้านนางสาวพีรภา สุวานิช เลขที่ 79/54 หมู่8 ถนนสุขประยูร ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับ บ้านนางสาวพีรภา สุวานิช เลขที่ 79/54 หมู่ 8 ถนนสุขประยูร ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นตึกแถวได้จัดตั้งขึ้น เพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ถูกทิ้ง และเป็นสุนัขที่นำมาฝากเลี้ยง ปัจจุบัน มีสุนัขและแมว อยู่ในความดูแลประมาณ 70 กว่าตัว

พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ผู้ร่วมพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ใจความตอนหนึ่งว่า ทรงมีความเป็นห่วงสุนัขและแมวจรจัด จึงพระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด เพื่อร่วมกันดูแลสุนัขและแมวจรจัดให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีการดูแลให้สัตว์ปลอดโรค ทั้งขอฝากให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ช่วยกันสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแลรักษาสุนัขและแมวจรจัดให้ได้ความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย.