พิธีมอบถ้วยรางวัล แฟมิลี่ แรลลี่ สานสัมพันธ์ รายการ PPFBC FAMILY RALLY SEASON 6

เมื่อ 17 มิถุนายน 62 ที่ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัล แฟมิลี่ แรลลี่ สานสัมพันธ์ พักกาย ปันใจให้น้อง ปีที่ 6   PPFBC FAMILY  RALLY SEASON 6  เพื่อเป็นการหารายได้ไปมอบให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน บ้านรื่นสุข จ.นครนายก พร้อมทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ครอบครัวคนโรงแรม และองค์กรต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา

โดยผลการแข่งขัน  ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสมเกียรติ ดรุนัยธร รองประธานชมรม PPFBC   รถหมายเลข 7 เสียคะแนนน้อยที่สุด  203 คแนน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รถหมายเลข 3 พัทยาโลหะภัณฑ์ เสีย 242 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 2 รถหมายเลข 20 คุณณัฐธนายุทธ แซ่ลี้ บริษัทควอลิตี้มีท เสีย 298 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับที่ 3 รถหมายเลข 8 คุณนิพนธ์ X4 เสีย 299 คะแนน รางวัลถ้วยบู้บี้ รถหมายเลข 2 คุณอรทัย ไชยพลับ Tipco เสีย 459 คะแนน รางวัลขวัญใจแรลลี่ รถหมายเลข 4 คุณปิ่น กระสังข์ เสีย 302 คะแนน.